”Den skærpede situation i dag mellem Kina og Taiwan kan ikke reduceres til besøget af Nancy Pelosi. Kina har reelt mistet fodfæstet i Taiwan, og det er sket ved en strategisk fejl i 2014. Fejlen presser Kina da de Kina-venlige partier i Taiwan næppe kommer til regeringsmagten foreløbig. Kina mistede den sidste økonomiske appel hos Taiwanerne, og tilbage står kun intimideringer og militære trusler som virkemidler. Dem har Kina til gengæld også brugt flittigt over de sidste 2-3 år med flyvninger i Taiwans identifikationszone, krav om suverænitet over hele Taiwanstrædet og trusler med internationale firmaer, hvis de ikke lister Taiwan som en del af Kina”, fortæller Michael Danielsen, formand for Taiwan Corner.

Året 2014 var vendepunktet i Taiwan, der startede en ny retning for Taiwan både politisk og samfundsmæssigt.

”Kina begik en strategisk fejl i 2014 ved at gå for hurtigt frem med den såkaldte serviceaftale mellem Taiwan og Kina, der blandt andet åbnede for at kinesere kunne arbejde i Taiwan. Aftalen resulterede i, at Taiwans parlament blev besat i cirka 3 uger af unge mennesker i den såkaldte solsikkebevægelse med befolkningens opbakning. Det nationalistiske og Kina-venlige parti KMT tabte massivt ved valget i 2016, og det ser ikke til at kunne komme til regeringsmagten foreløbig. Kina mistede dermed sit fodfæste i Taiwan. I 2016 fik det nuværende regeringsparti for første gang flertal i parlamentet, siger Michael Danielsen.

Taiwan har siden valget i 2016 begyndt massive reformer af Taiwans økonomi og institutioner.