Af Michael Danielsen, formand for Taiwan Corner

Taiwans politiske landskab er i forandring, og det bliver afgørende for de etablerede partier at tilpasse sig eller risikere at miste deres betydning. Den økonomiske udvikling står øverst på vælgernes dagsorden og de to etablerede partier forstår ikke helt at omfavne til taiwanerne tilfredshed. Det giver muligheder for nye partier og kandidater.

Valget på lørdag d. 13. juni 2024 har tre præsidentkandidater, der viser meget forskellige veje for Taiwans fremtid og derfor bliver valget afgørende for Taiwans fremtid.

I denne artikel vil vi se nærmere på de tre præsidentkandidater og de udfordringer, som de står over for. Vi kommer også ind på nogle af de politiske løsninger, der viser forskellige tilgange til Kina.

Præsidentkandidaterne

Valget d. 13. januar 2024 har tre præsidentkandidater:

  1. William Lai fra DPP: William Lai har en længere politisk karriere med erfaring som premierminister og borgmester i Tainan. Han har også repræsenteret Taiwan i parlamentet i 11 år. Hans lægeuddannelse og lange politiske historie gør ham til en respekteret figur inden for DPP og Taiwans politik.
  2. Hou You-yi fra KMT: Hou You-yi har en baggrund som politibetjent og tidligere direktør for det centrale politiuniversitet. Hans politiske karriere startede som viceborgmester i New Taipei City og blev senere valgt som borgmester i 2018. Han er kendt for sin popularitet blandt vælgerne og på tværs af partilinjer.
  3. Ko Wen-je fra TPP: Ko Wen-je er tidligere kirurg og blev først bemærket i taiwansk politik gennem sin politiske debat og støtte til solsikkebevægelsen i 2014. Han blev valgt som borgmester i Taipei i 2014 og blev genvalgt i 2018. Hans politiske farve har skiftet fra at være tættere på DPP i 2014 til at være tættere på KMT i 2023.

Indenrigspolitiske spørgsmål

Valget finder sted i en periode, hvor Taiwan oplever en relativ god økonomi med en gennemsnitlig vækstrate på 3,1% siden 2016 og en arbejdsløshed, der er på sit laveste siden år 2000. Trods disse positive tal er mange taiwanesere utilfredse på grund af stigende leveomkostninger og økonomiske ulighed samt uddannelse.

Uddannelse: Uddannelse er vigtigt for taiwaneserne. Manglen på unge studerende og utilstrækkelige reduktioner i antallet af uddannelsesinstitutioner har været medvirkende til nogle øgede betalinger og lavere krav fra nogle universiteter.

Ejendomspriser og huslejer: Ejendomspriserne er steget markant, og initiativer som afdragsfrie lån og skatteforhøjelser for boligejere med flere ejendomme har ikke slået igennem endnu. Dette gør det vanskeligt for unge at eje deres eget hjem og det er selv med en fuldtidsbeskæftigelse.

Lønninger og mindsteløn: Selvom mindstelønnen er blevet hævet betragteligt under den nuværende DPP-regering forbliver den af de laveste blandt de velstående lande. Lønningerne er ikke fulgt med de stigende leveomkostninger, og mange vælgere føler sig skuffede over manglende opfyldelse af oplevede løfter om lønstigninger.

Politiske løsninger

De tre kandidater har forskellige politiske løsninger på disse udfordringer:

  • DPP: DPP forsøger at styrke vidensøkonomien ved at investere i grøn teknologi, bioteknologi og internet of things. Disse reformer kræver politisk indblanding i markedet og tager tid at implementere.
  • KMT: KMT og Hou You-yi støtter mere markedsdrevne løsninger og øget samarbejde med Kina. De ønsker at genstarte dialogen med Kina ved at bruge den såkaldte 1992-konsensus og fokusere på handelsaftaler.
  • TPP: Ko Wen-je fra TPP har en pragmatisk tilgang og ønsker at arbejde med Kina samtidig med at han beskytter Taiwans interesser. Han har ikke udtalt klare politiske retningslinjer ud over at fremme kommunikation og afskrækkelse.

Forsvaret

Selvom forsvaret ikke er det vigtigste valgtema, er det stadig centralt for alle tre præsidentkandidater. Både DPP og TPP ønsker en stigning i forsvarsbudgettet til 3% af BNP for at styrke Taiwans militære kapacitet.

I forholdet til forsvarsbudgettet og værnepligten er der en klar forskel mellem kandidaterne. DPP, under William Lais ledelse, støtter et øget forsvarsbudget og værnepligten på 12 måneder. KMT og Hou You-yi derimod har foreslået at reducere værnepligten til 4 måneder, hvilket kunne signalere en mindre fokus på militær modernisering og kan opfattes som et andet signal til Kina end DPP og TPP.

Forholdet til Kina i Valgkampen

Forholdet til Kina er en central faktor i valgkampen. Alle tre kandidater ønsker at bevare status quo, afvise Kinas forslag om “et land, to systemer” og fremme fred og handel med Kina. Forskellene ligger i de praktiske tilgange:

  • William Lai: Han søger at opretholde stabilitet, samarbejde med USA og mindske økonomisk afhængighed af Kina.
  • Hou You-yi: Han ønsker at genstarte dialogen med Kina baseret på 1992-konsensus og øge handelsaftalerne.
  • Ko Wen-je: Hans politik er mindre klart formuleret, men han vil arbejde med Kina og beskytte Taiwans interesser.

Konklusion

Valget i Taiwan er afgørende for landets fremtid, da det skal håndtere indenrigspolitiske udfordringer som økonomisk ulighed og boligkrisen. Derudover er forholdet til Kina et centralt tema, da alle tre kandidater søger at bevare status quo og fremme fred og handel med Kina. Uanset udfaldet vil den kommende præsident stå over for komplekse politiske udfordringer, der kræver håndtering af både indenrigs- og udenrigspolitiske spørgsmål.

Allerede fra første arbejdsdag efter valget bliver fokus på at vinde i 2028 og her vinder den som forstår at møde taiwanernes utilfredshed. Det kræver fokus på Taiwans udvikling uanset, at der er en militær trussel på den anden side af Taiwan-strædet.

Nogle tal illustrerer meget godt hvor taiwanerne befinder sig. Taiwanerne støtter status-quo med næste 81,1% for det er det som er deres uafhængighed og 62,8% anser sig som Taiwaner, 2-3% som kinesere og kun et meget lille mindretal ønsker forening med Kina.

De næste fire år bliver meget afgørende for Taiwan. Det gælder den interne udvikling gennem reformer, Taiwans forhold til Kina og måske bliver Kinas største problem, nemlig den permanente adskillelse mellem de to, mere og mere cementeret. Det skal vi alle forholde os til.