Only available in Danish.

TAIWANS parlamentsvalg blev en stor sejr for oppositionspartiet KMT, der ønsker et tættere forhold til Kina. Valgresultat vil nok af mange blive opfattet som om, at taiwanerne har ændret holdning til Kina, men konklusionen ignorerer de interne politiske årsager til udfaldet.

Af Michael Danielsen
Publiceret d. 23. januar 2008 i  Jyllands-Posten
TAIWANS parlamentsvalg blev en stor sejr for oppositionspartiet KMT, der ønsker et tættere forhold til Kina.
Valgresultat vil nok af mange blive opfattet som om, at taiwanerne har ændret holdning til Kina, men konklusionen ignorerer de interne politiske årsager til udfaldet.
Den hastige konklusion er, at regeringspartiet DPP, der ønsker større selvstændighed, tabte valget, fordi taiwanerne ikke ønsker større gnidninger med Kina, og at taiwanerne har ændret holdning i Kina Taiwan-konflikten.
Faktum er dog, at hovedtemaet for vælgerne var økonomi og ikke forholdet til Kina. At taiwanerne ønsker en bedre dagligdag betyder ikke, at de har ændret holdning til Kina.
Undersøgelser fra 2007 viser, at tilslutningen til den nuværende balancegang med Kina, det såkaldte status quo, har været uændret siden 2001. En undersøgelse fra december viser, at 71 pct. siger nej til Kinas tilbud om ”et land, to systemer”, som har været svaret siden 1993.
Skuffede vælgere
Årsagerne til valgresultatet skal snarere findes i vælgernes høje forventninger til regeringspartiet, som ikke er blevet indfriet. Taiwanerne oplever øgede forbrugerpriser, højere universitetsudgifter, og medierne fokuserer på, at Taiwan ikke længere har vækstrater på over 10 pct., og at arbejdsløsheden er oppe på 3,9 pct.
Selv om købekraften er næsten lig den danske, er Taiwan ikke rigt nok til, at taiwanerne accepterer situationen.
Det hjælper ikke, at Taiwan allerede er den største investor i Kina.
Herudover er regeringspartiet ramt af korruptionsskandaler.
Det skuffer mange og rammer partiet ekstra hårdt, da det er fremstået som et rent parti.
Oppositionspartiet udnytter utilfredsheden og har forstået det parlamentariske spil ved at bruge sit flertal i parlamentet før valget til at gavne sig selv. Oppositionen opfattes som det alternativ, der kan forbedre økonomien og dagligdagen.
Regeringspartiet har ikke kunnet løfte den økonomiske opgave og omstilling til vidensøkonomi.
Valgresultatet glæder flere i Vesten, som dermed undgår problemer i de kommende år. Men fortsat vestligt pres mod Taiwans demokrati kan føre til en forening mellem Kina og Taiwan, og det vil svække Vestens troværdighed i kampen for demokrati og menneskerettigheder.