Only available in Danish.

Den nye handelsaftale mellem Taiwan og Kina skader Taiwans suverænitet og splitter den taiwanske befolkning. Desværre ignorerer Jyllands-Postens leder dette 10/7.

Af Michael Danielsen, formand for Taiwan Corner.
Publisheret i Jyllands Post d. 14.07. 2010.
Den nye handelsaftale mellem Taiwan og Kina skader Taiwans suverænitet og splitter den taiwanske befolkning. Desværre ignorerer Jyllands-Postens leder dette 10/7.
Taiwan er ikke bredt anerkendt og må beskytte sig selv. Derfor skades suveræniteten, når handelsaftalen ikke er underskrevet af to regeringer, men af to ngo’er uden regeringsrepræsentanter. Den blev heller ikke underskrevet mellem medlemmer af verdenshandelsorganisationen WTO, der skelner mellem Taiwan og Kina. Hvis aftalen benyttede WTO, forsvandt megen modstand imod den.
Taiwans regering ser anderledes på suveræniteten, da den bruger forfatningen, som omfatter både Kina og Taiwan. I januar sagde den derfor, at handelsaftalen er som mellem to ”regioner” i Kina, hvilket harmonerer med Kinas suverænitetskrav.
Taiwanerne demonstrerer, og regeringen har splittet befolkningen, hvor 72 pct. ønsker uafhængighed, og 80 pct. afviser enhver Hong Kong-løsning. Taiwans præsident er også upopulær, og flere tvivler på hans genvalg i 2012.