Formosas opstigning og fald

Det korte kapitel om Republikken Formosa i Taiwans historie indeholder en vigtig lektie om Taiwan i dag: At sikre sig, at landet har et tilstrækkeligt militær og har opbygget et solidt netværk af betydelige allierede, der kan forsvare nationen

Af Gerrit van der Wees. Genoptrykt og oversat med tilladelse (reprinted and translated with permission)

English version can be found here…

Den 23. maj 1895 erklærede taiwanerne deres selvstændighed gennem Republikken Formosas uafhængighedserklæring. Et par uger tidligere den 17. april 1895 havde Qing-dynastiets regering i Beijing, repræsenteret ved statholder Li Hongzhang (李鴻章), underskrevet Shimonoseki-traktaten, og i henhold til traktatens bestemmelser var Taiwan blevet afstået til Japan i al evighed.

Traktaten kom som en stor overraskelse for taiwanerne. Hverken befolkningen eller embedsmændene var blevet hørt. I 1887 havde Taiwan fået en mere fremtrædende stilling, da Taiwan officielt blev erklæret en provins under Qing-dynastiet: Der var bygget infrastruktur, økonomien var vokset, og et relativt frit og åbent samfund var blevet udviklet

Et maleri, der skildrer det øjeblik, hvor japanske soldater kommer ind i Taipei City i 1895 efter Shimonoseki-traktaten mellem Qing-dynastiet og Japan. Dato ukendt. Foto: Wikimedia Commons

Under guvernør Liu Ming-chuan (劉銘傳 1887-1891) tiltrak Taiwan intellektuelle og højtuddannede personer og litterater fra Kina, der dermed undgik Beijings undertrykkende atmosfære under det sene Qing-styre. Sammensætningen af disse intellektuelle og de lokale adelige skabte en blomstrende kunst, litteratur og politik i Taiwan (se “Dengang Taiwan var Kinas (i syv år)“.

Den lokale adel var stærkt imod den forestående overtagelse af en ny udenlandsk hersker og overbeviste guvernør Tang Ching-sung (唐景崧) om, at han skulle udråbe Republikken Formosa, den første selvstændige republik i Asien, som han ledede som præsident. En ny regering blev indviet den 25. maj 1895.

Republikken Formosa var en ret så progressiv idé. Den havde embedsmænd, der var “valgt af Taiwans folk”, og et parlament, der bestod af lokale adelsmænd. Den havde sit eget flag – det nu berømte gule tigerflag – og udstedte papirpenge og frimærker (i dag nogle af de mest værdifulde i verden) og havde et fungerende kabinet.

Udenrigsministeren i den nye regering var Chen Chi-tung (陳季同), en erfaren diplomat i Qing-regeringen, og talte flydende fransk. Chen havde boet i Paris i mange år og havde endda skrevet en bog, Les Chinois peints par eux memes (The Chinese painted by themselves), der forklarede om “Kina” til den franske offentlighed.

Det var gennem hans erfaring i Frankrig og symbolikken i den daværende unge franske republik, at han designede mange af de republikanske symboler for den nye republik Formosa.

Et andet kabinetsmedlem var general Liu Yung-fu fra “Black Flag” (劉永福), der havde kæmpet sammen med guvernør Tang mod franskmændene i Indokina, og som var blevet bedt om at komme til Formosa for at hjælpe med at forsvare republikken mod de indtrængende japanere. Han havde kommandoen over en hær på omkring 100.000 Qing-regeringssoldater.

En anden militær leder var Chiu Feng-chia (丘逢甲), en lokal Hakka-krigsherre, digter og lærd, der var blevet vicepræsident og stod i spidsen for adlen i det, der i dag er Changhua Amt. Chiu var trådt ind i den offentlige forvaltning, da Tang var guvernør, og var en af de mest fremtrædende fortalere for selvstyre, selvbestemmelse og uafhængighed. Han havde også kommandoen over en lokal milits på omkring 50.000 veltrænede krigere, som udkæmpede en voldsom kamp mod de indtrængende japanere.

Seks dage efter erklæringen af Republikken Formosa gik japanske tropper under general Kawamura Kageaki i land nær Keelung og begyndte at bevæge sig sydpå. Qing-soldaterne og den lokale milits i nord var ingen sag for de velbevæbnede og veltrænede japanere: Den 5. juni 1895 flygtede præsident Tang via Tamsui, og den 7. juni 1895 trængte den japanske hær ind i Taipei.

I løbet af de næste fem måneder pressede japanerne sig længere frem sydpå. Det havde været relativt nemt at erobre Taipei: Qing-soldaterne havde ingen reel fortrolighed med området, gav let op og flygtede uden megen kamp. Men i det centrale Taiwan var den lokale milits stærkt knyttet til “deres” territorium og gjorde hård modstand. I slaget ved Baguashan (八卦山戰役), der fandt sted den 27. august 1895 nær Changhua, stoppede den taiwanske milits næsten den japanske fremrykning.

Men på grund af japanernes overvældende mandskab og skydevåben var de i stand til at fortsætte, og i begyndelsen af oktober nærmede japanske tropper sig portene til Tainan, højborgen for den resterende republik Formosa under ledelse af Liu fra “Black Flag” og militsleder Chiu Feng-chia.

Liu fra “Black Flag” besluttede at flygte. Den 19. oktober klædt som en kuli nåede han til Tainans Anping District (安平) med omkring 100 embedsmænd. Han gik om bord på det britiske skib Thales, som sejlede næste morgen. Skibet blev forfulgt af den japanske krydser Yaeyama, som stoppede og gennemsøgte Thales midt i Taiwanstrædet, men Liu havde forklædt sig godt og blev ikke afsløret.

Lokale købmænd i Tainan samt det lille europæiske samfund var bekymrede for de voldsomme kampe, der uundgåeligt ville nå byen. De overbeviste de desillusionerede Qing-tropper og militsen om at nedlægge våbnene og sendte derefter en delegation på to presbyterianske missionærer, James Fergusson og Thomas Barclay, til den japanske lejr under general Nogi Maresuke med budskabet om, at Tainan overgav sig fredeligt.

Efter Tainans fald erklærede japanerne, at Taiwan var blevet pacificeret, men i omkring 20 år – indtil omkring 1915 – måtte de ty til store militære kampagner for at undertrykke de mange opstande på øen.

BETYDNING I DAG

Den kortlivede republik Formosa var på en måde forud for sin tid. Det forsøgte at lægge grundlaget for idéen om, at asiater var klar til et progressivt styre baseret på de demokratiske begreber, som havde deres grundlag i den amerikanske og den franske republik. Republikken Formosa viste det dybtliggende ønske hos den uddannede og litterære del af befolkningen om et repræsentativt styre.

Derudover blev invasionen af en fælles fjende, japanerne, en meget dannende periode i Taiwans historie og bidrog til at forme en taiwansk identitet, da den tvang de meget forskellige befolkningsgrupper (hoklo, hakka og indfødte), der indtil da havde konkurreret mod hinanden om jord og andre ressourcer, til at arbejde sammen om at afværge de indtrængende fjender.

Ledelsens forhastede beslutninger i Taipei i maj 1895 blev truffet som reaktion på beslutningen i Shimonoseki i april 1895: De ønskede at foregribe en japansk overtagelse. Men de tog ikke tilstrækkeligt hensyn til manglen på militær magt til forsvaret af øen. Dette viste sig at være en vigtig faktor i dens fiasko.

Den anden faktor var manglen på internationale allierede, der ville være i stand til at generere tilstrækkelig politisk, diplomatisk og militær tyngde til at opveje invasionsstyrken. Udenrigsminister Chen havde omfattende kontakter med franskmændene, men de var for langt væk, og kunne ikke mobilisere en tilstrækkelig styrke inden for den nødvendige tidsramme.

Således udgør Republikken Formosa en vigtig lektie i Taiwans historie for Taiwan af i dag: At sikre sig, at landet har en tilstrækkelig militær kapacitet til at forsvare sig selv, til at opbygge et robust netværk af betydelige allierede, som man kan regne med, og som har kapaciteten og den politiske vilje til at forsvare landet.

Gerrit van der Wees er forhenværende hollandsk diplomat. Fra 1980 til 2016 var han redaktør af Taiwan Communique. Han underviser i Taiwans historie på George Mason University.